Čištění zařízení, technologií a objektů

Rozsah činnosti:


  •    čištění znečištěných podzemních vod ropnými látkami
        nebo jejich kontaminanty
  •    čištění znečištěných ploch a hal
  •    čištění jímek včetně likvidace odpadů
        nebo pouze kalů po jejich odvodněníve speciálních kontejnerech
  •    demolice technologických celků
  •    hydrogeologické průzkumy
  •    čištění lapačů tuků
  •    čištění podzemních a nadzemních nádrží včetně revizí 

         

    

    

 Postup práce

Poptávkový formulář na sanační práce