Poradenství

Naši zaměstnanci poskytují poradenství v oblasti nakládání s odpady, ekologie, chemie, ekonomie, dopravy či stavebnictví. Všichni naši zaměstnanci jsou držiteli odpovídajících certifikací nutných pro poskytování služeb na té nejvyšší úrovni. 


Odborné rady a konzultace poskytujeme v oblastech: 

  •    odpadového hospodářství
        (včetně zastupování v komunikaci s orgány státní správy)
  •    sanační práce
  •    bezpečnostní poradce ADR
  •    odpadové hospodářství
  •    chemické látky, ochrana vod a ovzduší
  •    odběry vzorků a analytika
  •    projektová dokumentace a zajištění výstavby skladů
        nebezpečných odpadů
  •    zjišťování vlastností odpadů a jejich zařazování
        dle platného Katalogu odpadů
  •    sledování změn v legislativě
  •    zastupování našich zákazníků při jednáních s orgány státní správy
       (např. při kontrolách odpadového hospodářství,při vyřizování
       nezbytných souhlasů a povolení, při tvorbě plánůodpadového
       hospodářství)
  •    posuzování nebezpečných vlastností odpadů
       a zařazování odpadů podle katalogu
  •    doporučení pro vedení evidence v odpadovém hospodářství
       návrhy optimálních postupů při průzkumu kontaminací půd
       a vod a sanací starých zátěží