Údržba zeleně

Nabízíme údržbu zeleně pro města a obce.
Společnost disponuje dostatečným technickým zázemím včetně dostatečného počtu shromažďovacích kontejnerů. Zároveň provozujeme vlastní kompostárnu, kde jsou ukládány odpady z údržby zeleně.
 
Údržba zeleně zahrnuje:
  • seče travnatých ploch
  • výhrab travnatých ploch
  • prořezy keřů
  • výsadba zeleně
  • specializované zahrandnické činnosti

 Údržba komunikací

  • čištění a údržba chodníků a komunikací

  • vývoz odpakových košů

  • vývoz košů na psí exkrementy

  • likvidace černých skládek

Zimní údržba

Provádíme zimní údržbu na vybraných komunikacích v Plzeňském kraji s použitím vlastní techniky.