Svoz komunálního a separovaného odpadu

  Komplexní služby pro obce, podniky a živnostníky:

 • vybavení území vhodnými nádobami a kontejnery
 • návrh systému svozu
 • realizace svozu modrení technikou
 • zajištění recyklace vytříděných složek, případně odstranění odpadu
 • kontejnerová služby pro velkoobjemový odpad
 • provozování sběrných dvorů
 • evidence odpadů, agenda EKOKOM

 Svoz směsných a separovaných odpadů:

 • svoz směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu
 • svoz separovaného odpadu - sklo, plast,papír
 • svoz a využití bioodpadů a odpadů ze zeleně
 • mobilní svozy nebezpečných odpadů
 • odvoz druhotných surovin

                  

Společnost poskytuje služby při odstranění komunálního odpadu a to jak od podnikatelských subjektů tak od občanů. Součástí této služby je i realizace sběru separovaných složek občanského odpadu od podniků, měst, obcí i od jednotlivých občanů. 

Sběr do nádob 110 až 240 litrů, nádoby jsou plastové na kolečkách.V případě požadavku plechové s označením dle komodity na kterou jsou určeny.

                                         

 

 

Sběr do nádob 1.100 litrů - plastové nebo plechové na kolečkách s označením dle komodit.

                                                                                    

 

Poskytnutí lisovacích kontejnerů na objemné odpady, včetně jejich vývozu.