POPTÁVKA - SANACENa základě informací poskytnutých vyplněním následujícího dotazníku Vám obratem zašleme nabídku na zajištění Vámi poptávaných služeb.


Kontaktní údaje:

1. Jméno:
2. Firma:
 
 
 
3. Telefon:
 
4. E-mail:


Základní informace pro vypracování nabídky

5. Lokalita :
 
6. Kontaminované prostředí:
       - zemina ano      ne      nevím
       - podzemní voda ano      ne      nevím
       - stavební konstrukce ano      ne      nevím
 
7. Kontaminace:
       - typ (např. ropné látky, chlorované
         uhlovodíky, arzén apod.):
       - rozsah (např. 2 500 m2):
       - stupeň (např. max. 35 000 mg/kg):
 
8. Jsou k dispozici informace z předchozích průzkumů znečištění lokality?
ano      ne      nevím
 
9. Je k dispozici ekologický audit, analýza rizika, jiná ekologická studie?
ano      ne      nevím
 
10. Je k sanaci lokality vydáno úřední rozhodnutí (KÚ, OkÚ, ČIŽP, jiné)?
ano      ne      nevím
 
11. Požadované cílové limity pro sanaci lokality:
       - zemina
       - podzemní voda
       - půdní vzduch
 
12. Nachází se lokalita v ochranném pásmu?
       - vodní zdroj  ano       ne
       - přírodní území  ano       ne
       - železnice  ano       ne
       - jiné  ano       ne
 
13. Požadovaný termín realizace sanačních prací:
 
14. Místní geologické podmínky:
 
15. Provozní omezení:
 
16. Jiná omezení:


Poznámky