Politika společnosti

§ 1: Environmentální management patří k nejvyšším prioritám našeho podniku

 • vedení podniku uznává environmentální management za jednu z nejvyšších priorit společnosti
 • usilujeme o integraci této politiky, environmentálních programů a postupů do všech oblastí našeho podnikání

§ 2: Zavazujeme se dodržovat legislativní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky

 • všechny procesy poskytovat v souladu s platnými legislativními , zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určeny platnou legislativou ČR.
 • periodicky vyhodnocujeme vlivy podniku na životní prostředí
 • zjištěné údaje porovnáváme s legislativními požadavky a v případě potřeby realizujeme nápravná opatření

§ 3: Jsme zde pro své zákazníky

 • plnit předem specifikované požadavky, přání našich zákazníků vždy a napoprvé. Snaha předcházet očekávání, potřeby zákazníka je trvalou součástí naší každodenní práce a prezentací zásad jakosti organizace. Spokojenost zákazníka musí být jedním z hlavních ukazatelů naší práce.
 • podněcujeme naše dodavatele k dodržování zásad environmentálního managementu
 • poskytujeme našim zákazníkům informace o ekologicky šetrném nakládání s odpady

§ 4: Usilujeme o průběžné zlepšování našich environmentálních výkonů

 • snažíme se o stálé snižování vlivů na životní prostředí
 • plněním cílů a následnými opatřeními průběžně zlepšujeme náš systém environmentálního managementu

§ 5: Pracujeme bezpečně a spolehlivě

 • preventivními opatřeními snižujeme riziko zatížení životního prostředí havarijními událostmi

§ 6: Jsme pokrokoví

 • usilujeme o používání nových technologií zneškodnění odpadů s minimálními vlivy na životní prostředí

§ 7: Počínáme si hospodárně

 • průběžně optimalizujeme metody nakládání s odpady tak, abychom šetřili přírodní zdroje

§ 8: Chceme informované spolupracovníky

 • každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení systému jakosti. Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných , ale i morálních vlastností.
 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy
 • vzděláváním pracovníků na všech úrovních podniku zvyšujeme environmentální uvědomění osob, které pracují pro organizaci
 • vzdělávání pracovníků realizujeme na základě plánovitého programu školení
 • základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený zákazník

§ 9: Sledujeme dopady našich investičních aktivit na životní prostředí

 • investiční záměry posuzujeme z hlediska jejich dopadů na životní prostředí

§10: Zpětná vazba a ověření spokojenosti zákazníků

 • zákazník je hlavním hodnotitelem jakosti našich činností

§ 11 : Úzká spolupráce s našimi dodavateli

 • chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele
 • budeme je vybírat, hodnotit a úzce s nimi spolupracovat tak, aby byla zaručena kvalita materiálu a zařízení potřebných pro naši činnost a zajištění jakosti provedeného díla