Akční nabídka


  • svoz odpadů velkokapacitními kontejnery o objemu 5 až 30 m³
  • svoz domovního odpadu
  • svoz vytříděných složek domovního odpadu
  • svoz objemného odpadu lisovacími kontejnery včetně jejich pronájmu
  • svoz stavebních materiálů a sutí