POPTÁVKA - ODSTRANĚNÍ ODPADŮNa základě informací poskytnutých vyplněním následujícího dotazníku Vám obratem zašleme nabídku na zajištění Vámi poptávaných služeb.

Kontaktní údaje:

1. Jméno:
2. Firma:
 
 
 
3. Telefon:
 
4. E-mail:

Základní informace pro vypracování nabídky

5. Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů:   

       Neznáte-li katalogové číslo, uveďte původ a stručný popis odpadu:
      
 
6. Předpokládané množství odpadu:
 
7. Charakter odpadů:
 
8. Je k dispozici analýza odpadu? ano      ne
 
9. Poptávané služby:
       - zneškodnění odpadů ano      ne
       - přeprava odpadů ano      ne
       - odtěžení/nakládka odpadů ano      ne
 
10. Předpokládaný termín realizace prací

Upřesňující informace pro vypracování nabídky (jsou-li k dispozici)

11. Lokalita:
12. Chemické složení odpadů:
13. Nebezpečné vlastnosti odpadů:
       - výbušnost ano      ne
       - oxidační schopnost ano      ne
       - vysoká hořlavost ano      ne
       - hořlavost ano      ne
       - dráždivost ano      ne
       - škodlivost zdraví ano      ne
       - toxicita ano      ne
       - karcinogenita ano      ne
       - žíravost ano      ne
       - infekčnost ano      ne
       - teratogenita ano      ne
       - mutagenita ano      ne
       - uvolňování toxických plynů při styku
         s vodou, vzduchem nebo plynem
ano      ne
       - uvolňování nebezpečných látek při
         odstraňování
ano      ne
       - ekotoxicita ano      ne

Poznámka